120 lat chorzowskiego „Ekonomika”, II Zjazd Absolwentów Honorowy patronat

Przeszłość zachowana w pamięci
jest częścią teraźniejszości.

Tadeusz Kotarbiński

Szanowni Państwo!

Dyrektor CKZiU w Chorzowie,
Komitet Organizacyjny Jubileuszu 120-lecia „Ekonomika” i II Zjazdu Absolwentów

mają zaszczyt zaprosić absolwentów wszystkich roczników oraz nauczycieli, emerytowanych nauczycieli i wszystkich obecnych oraz byłych pracowników szkoły na Galę Jubileuszową oraz II Zjazd Absolwentów.

Uroczystości odbędą się w dniach 29 i 30 września 2017 roku.

Ramowy program

29 września 2017 r.

 1. Uroczystości rocznicowe z udziałem uczniów szkoły
 2. Składanie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli
 3. Rozgrywki sportowe z udziałem absolwentów i nauczycieli szkoły

30 września 2017 r.

08.00 – 09.00Rejestracja uczestników Zjazdu w budynku szkoły
09.30Przejście w kolumnie do Kościoła św. Antoniego w Chorzowie
10.00Uroczysta msza św.
11.00Przemarsz do Chorzowskiego Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3
12.00 – 14.00Gala Jubileuszowa
15.00 – 17.00Spotkania rocznikowe absolwentów w salach lekcyjnych w szkole
20.00Bal Absolwentów w Hotelu Gorczowski w Chorzowie,
ul. Stefana Batorego 35

Informacje organizacyjne

 1. Opłata zjazdowa wynosi 50,00 zł i obejmuje koszt organizacji Gali Jubileuszowej w ChCK, zestaw upominkowy dla absolwentów oraz zaproszonych gości, poczęstunek w szkole w czasie spotkań rocznikowych.
 2. Koszt udziału w Balu Absolwentów wynosi 150,00 zł/osobę.
 3. Zgłoszenia udziału w obchodach Jubileuszu Szkoły oraz Balu Absolwentów należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub w wersji papierowej i dostarczenie do sekretariatu szkoły bądź przesłanie na adres szkoły:

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie
  ul. Urbanowicza 2
  41-500 Chorzów
  z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”.

 4. Opłaty zjazdowe należy wnosić do dnia 31.08.2017 r.

  Wpłat można dokonać w formie gotówkowej w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół „Ekonomika”:

  PL 50 1050 1243 1000 0090 3117 6978 – dla wpłat w złotówkach
  PL 28 1050 1243 1000 0090 3117 6986 – dla wpłat w euro

  W tytule dowodu wpłaty gotówkowej lub przelewu należy wpisać: Zjazd, nazwisko i imię, rok ukończenia szkoły.

  Komitet Organizacyjny Zjazdu, mając na uwadze sprawy organizacyjne, prosi wszystkich absolwentów o niezwlekanie z wpłatą do ostatecznego terminu.

  Wniesienie opłaty zjazdowej jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w obchodach Jubileuszu Szkoły oraz II Zjeździe Absolwentów.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące II Zjazdu Absolwentów zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej szkoły, szkolnym profilu facebookowym, profilu facebookowym Stowarzyszenia oraz udzielane telefonicznie pod numerem: 32 241-17-23.
 6. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.10.

Powrót

Patronat

Jubileusz 120-lecia „Ekonomika” został objęty Honorowym Patronatem przez:

Powrót

Aktualności

Informujemy, że został otwarty rachunek bankowy do dokonywania wpłat opłaty zjazdowej i kosztu udziału w Balu Absolwentów:

PL 50 1050 1243 1000 0090 3117 6978 – dla wpłat w złotówkach
PL 28 1050 1243 1000 0090 3117 6986 – dla wpłat w euro

•  •  •

Absolwentom, którzy chcą wziąć udział w II Zjeździe Absolwentów przypominamy, że należy dokonać zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie (on-line lub papierowo) formularza zgłoszeniowego.

•  •  •

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości dalszego zgłaszania udziału w II Zjeździe Absolwentów uprzejmie informujemy, iż termin zgłaszania zostaje przedłużony do dnia 31 sierpnia br. Ze względów organizacyjnych prosimy jednak o możliwie szybkie zgłoszenia.

•  •  •

Informujemy, że ze względu na zbyt małą liczbę chętnych, Bal Absolwentów zostaje odwołany. Osoby, które już dokonały wpłaty na Bal prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Informujemy również, że w przypadku rezygnacji z udziału w Gali Jubileuszowej, ze względu na już poczynione przygotowania i poniesione koszty, zwrot opłaty zjazdowej nie będzie możliwy.

•  •  •

29 września 2017 – Program obchodów Jubileuszu – imprezy sportowe

 • Godz. 17.00 – sala gimnastyczna: Mecz siatkówki Nauczyciele – Absolwenci
 • Godz. 17.00 – aula szkolna: „120 minut Zumby na 120-lecie Ekonomika”

Wydarzenie poprowadzą instruktorzy Mfit – Studio Fitness Ruda Śl.: Ania Gierszyńska, Kasia Wyciślok oraz nasz nauczyciel Michał Seget.

Zapraszamy uczniów, absolwentów, przyjaciół i sympatyków Ekonomika, mieszkańców Chorzowa i okolic. Wstęp wolny.

Powrót

Lista uczestników

Powrót

Podziękowanie

Szanowni Państwo!

W ostatnim roku, poświęcając mnóstwo czasu i energii, pracowaliśmy nad organizacją Jubileuszu 120-lecia Szkoły i II Zjazdu Absolwentów. Chcieliśmy godnie uczcić święto Szkoły oraz serdecznie przyjąć naszych Absolwentów i Gości. Dzisiaj możemy powiedzieć, że organizacja uroczystości jubileuszowych zakończyła się sukcesem. Świadczą o tym opinie zaproszonych gości oraz naszych absolwentów. Wyrazy wdzięczności i podziękowania są dla nas największą nagrodą za całoroczną pracę.
Jubileusz stał się okazją do sięgnięcia myślami w przeszłość, przywołania z pamięci zdarzeń i ludzi, którzy współtworzyli materialne i duchowe świadectwo, którego staliśmy się spadkobiercami.

Dziękujemy Metropolicie Katowickiemu Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer oraz Prezydentowi Miasta Chorzów Andrzejowi Kotali za objęcie honorowym patronatem uroczystości Jubileuszu 120-lecia Szkoły, co w znacznej mierze podniosło prestiż i rangę imprezy.

Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym oraz oświatowym za udział w uroczystościach, przekazane nam życzenia oraz życzliwość okazywaną naszym działaniom.
Słowa podziękowania kierujemy również do przybyłych na uroczystość księży, którzy sprawowali mszę św. w intencji pracowników, uczniów, absolwentów oraz nieżyjących pracowników szkoły.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy swoim przybyciem uświetnili naszą uroczystość, przekazali nam gratulacje, byli z nami.

Składamy również serdeczne podziękowania władzom samorządowym oraz Zarządowi Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za wsparcie finansowe i ufundowanie stałej wystawy: „Od XIX wiecznego kupca do specjalisty XXI wieku”.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, którzy pracowali w naszej szkole i zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia.

Szczególnie gorąco dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie pracowali nad organizacją Jubileuszu: Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom szkoły, a także licznej grupie Absolwentów, którzy włączyli się w organizację tej szczególnej uroczystości. Bez Waszego profesjonalizmu i zaangażowania zorganizowanie tak doniosłego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe. Państwa pomysłowość, wsparcie i ciężka praca pozwoliły zaprezentować bogatą historię szkoły oraz stworzyć niepowtarzalną atmosferę zjazdową. Dziękujemy!

Szanowni Absolwenci i Sympatycy „Chorzowskiego Ekonomika”,
jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście nasze zaproszenie i razem z nami świętowaliście obchody 120-lecia istnienia Szkoły. Widzieliśmy Waszą radość i Wasze wzruszenie, kiedy przemierzaliście szkolne korytarze i spotykaliście się z kolegami czy profesorami. Usłyszeliśmy wiele słów płynących z serca, kiedy opowiadaliście o lat spędzonych w murach Szkoły. Widać, że Chorzowski Ekonomik zapisał się w Waszych sercach. Cieszymy się, że ten wyjątkowy Jubileusz mogliśmy świętować razem, w końcu wszyscy tworzymy historię tego niezwykłego miejsca.

Dziękujemy za Waszą obecność.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane gratulacje i życzenia. Wyrażamy nadzieję, że będziemy współpracowali w czasie realizacji innych zadań, a także wspólnie będziemy świętowali kolejne jubileusze.

Monika Upława – Dyrektor CKZiU

Józefa Dziadek-Wilk – Przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Ekonomika

Ilona Marczyńska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 120-lecia Szkoły i II Zjazdu Absolwentów

Powrót

Zdjęcia

29 września – piątek

30 września – sobota

Powrót

Wspomnienia

Są w życiu chwile, które pozostają,
chociaż czas mija, one nie mijają.
I osoby są takie, które raz poznane
mile bywają w życiu wspominane.

Wisława Szymborska

Wszystkich absolwentów oraz byłych i obecnych pracowników szkoły zachęcamy do nadsyłania wspomnień z czasów szkolnych – szczególnie zdjęć i innych dokumentów, które zostaną wykorzystane do prezentacji w szkole. Wszystkie oryginały dokumentów zostaną zwrócone właścicielom.

Materiały prosimy wysyłać do końca czerwca 2017 r. na skrzynkę mailową ekonomik.zjazd@gmail.com lub na adres szkoły:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie
ul. Urbanowicza 2
41-500 Chorzów
z dopiskiem „Zjazd – wspomnienia”.

Materiały można również dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Historia szkoły

W swej ponad stuletniej tradycji szkoła kształciła kupców, handlowców, pracowników sklepowych, księgowych, sekretarki i pracowników administracyjnych; przeszła szereg reform oświatowych i reorganizacji, czego odbiciem są również zmiany oficjalnych nazw.

Chronologiczny wykaz typów szkół:

I okres (1896–1922)

 1. Dokształcająca Szkoła Kupiecka (1897–1906)
 2. Miejskie Kupieckie Zakłady Naukowe (1906–1922)

II okres (1922–1939)

 1. Miejskie Kupieckie Zakłady Naukowe (1922–1930)
 2. Miejski Instytut Kształcenia Handlowego (1930–1939)

III okres (1945–1970)

 1. Miejski Instytut Kształcenia Handlowego (1945–1949)
 2. Państwowy Zakład Kształcenia Handlowego (1949–1951)
 3. Technikum Handlowe i Gastronomiczne (1951–1953)
 4. Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego (1953–1957)
 5. Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa (1957–1966)
 6. Technikum Ekonomiczne (1966–1970)

IV okres (od 1970 do 31 sierpnia 2016 r.)

 1. Liceum Ekonomiczne (1970–1973)
 2. Zespół Szkół Zawodowych nr 6 (1973–1976)
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego (od 1976 do 31 sierpnia 2016 r.)

V okres (od 1 września 2016 r. do nadal) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

 1. Technikum Ekonomiczne
 2. Szkoła Policealna Nr 2
 3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego

Powrót

© 2017 CKZiU Chorzów